Coș de cumpărături
Sunt 0 produs(e) în cartul tău.

Campania #myteilor

Teilor te provoacă să câștigi un colier în valoare de 1000 euro în cadrul FED CUP Cluj din 16-17 aprilie.

REGULAMENT CAMPANIE #MY TEILOR


ORGANIZATOR

Prezenta campanie este organizata de catre SC CREDIT-GOLD & GF, cu sediul în judeţul Argeş, Piteşti, str. Smeurei, nr. 54, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J3/1681/2003, CIF RO 15997524.2.
Participarea la campanie atrage acceptarea implicită şi necondiţionată a prezentului Regulament Oficial al concursului de către participanţi.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial, acesta fiind obligatoriu pentru toţi Participanţii.

Regulamentul este întocmit și va fi făcut public conform legislației aplicabile din România. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări/ schimbări pe pagina de facebook https://www.facebook.com/bijuteria.teilor/.

Organizatorul campaniei (SC Credit Gold-Gold & GF 2003 SRL ) “#MY TEILOR” va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanţilor respectând confidenţialitatea acestora în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Datele furnizate de participanţi vor fi folosite de SC Credit Gold-Gold & GF 2003 SRL în scopul anunţării şi identificării câştigătorilor şi pentru a le trimite acestora comunicări comerciale(newsletter).

 

SECŢIUNEA 2. TEMEIUL LEGAL

2.1. Prezenta campanie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, aşa cum a fost ulterior modificată.

 2.2. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând regulamentul, aducând la cunoştinţă participanţilor acest fapt şi respectând legislatia în vigoare.

 

SECŢIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE

3.1. La acest concurs pot participa toate persoanele fizice majore cu rezidență în România, mai puțin angajaţii societăţii SC CREDIT GOLD &GF 2003 şi ai companiilor implicate în desfăşurarea concursului (agenţii de publicitate, companii de distribuţie, furnizori de servicii necesare desfășurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici), precum şi rudele lor de gradul I.

3.2. Prin participarea la campanie, participanţii confirmă cunoaşterea prevederilor regulamentului şi îşi exprimă acordul în privinţa acestora, participarea la acest concurs implicând obligativitatea respectării prevederilor prezentului regulament.

3.3. În cazul în care, în urma verificărilor desfăşurate de către Organizator, rezultă că procesul de participare a fost fraudat (participanţii nu au respectat Regulamentul promoţiei), Organizatorul îşi rezervă dreptul de a retrage participantilor premiul obţinut ca rezultat al activităţii lor.

 

 SECŢIUNEA 4. MECANISMUL & PERIOADA DE DESFĂŞURARE

4.1. Concursul începe la data de 16 aprilie 2016 și se încheie la data de 17 aprilie 2016.

4.2 . Participantii trebuie sa se fotografieze in incinta stand-ului Teilor si sa posteze poza pe reteaua de socializare instagram, cu comentariul #myteilor.

 

SECŢIUNEA 5. PREMIILE ȘI ACORDAREA LOR

5.1. In cadrul concursului se va acorda 1 premiu care consta intr-un colier realizat din aur de 14K, incrustat cu pietre pretioase naturale, in valoare de 1000 euro.

5.2. Pentru ridicarea premiului castigatorul are obligaţia de a se prezenta personal intr-una dintre locatiile organizatorului, SC CREDIT GOLD & GF 2003, pentru a intra în posesia acestuia.

5.3. În cadrul acestui concurs nu este posibilă înlocuirea marelui premiu cu contravaloarea acestuia în bani sau cu alte beneficii.

 

DESEMNAREA CÂŞTIGĂTORILOR

 Câștigătorul va fi desemnat prin tragere la sorti in data de 18.04.2016 la sediul Teilor din Pitești, str. Smeurei, nr. 54. Câstigătorul va fi anuntat pe pagina oficiala de facebook Teilor, https://www.facebook.com/bijuteria.teilor/. Dacă în termen de 4 zile, câstigătorul nu va putea fi contactaț, se va alege alt câștigător, iar ciclul se repetă până la validarea acestuia. Pentru validarea câștigarii premiului, castigatorul, persoana fizica, va prezenta actul de identitate la ridicarea premiului.

 

LITIGII

În cazul unor litigii apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, acestea vor fi înaintate spre soluţionare instanţelor judecătoreşti române competente.

 

CLAUZE FINALE

Organizatorul campaniei (SC Credit Gold-Gold & GF 2003 SRL) nu își asumă responsabilitatea pentru invalidarea unui câștigător datorită inexactității datelor de contact oferite de participant, schimbarea adresei de email a acestuia sau necitirii corespondenței.

Organizatorul concursului va face toate demersurile necesare pentru desfășurarea concursului în condiții normale, fără a-și asuma responsabilitatea pentru eventualele contestații ale participanților ce nu vizează încălcări ale cadrului legislativ în vigoare.

Regulamentul Oficial de participare/ desfășurare este disponibil oricărui solicitant/ participant pe pagina https://www.facebook.com/bijuteria.teilor/, cât și la sediul organizatorului.

 

 

 

 

© Developed by CommerceLab