REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOȚIONALE

"DIAMOND ON THE HOUSE"

Campanie pentru clienții companiei

TEILOR S.R.L.

ARTICOLUL 1. ORGANIZATORUL ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Art.1.1 Campania promotionala "DIAMOND ON THE HOUSE" este organizata de societatea TEILOR S.R.L., cu sediul in Pitesti, Str. Smeurei nr. 54, Jud. Arges, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Arges sub nr. J3/1681/2003, C.U.I. RO15997524, reprezentata oficial prin Administrator: Giani Kacic (denumită în continuare „Organizatorul”).

Art.1.2. Decizia de derulare a campaniei promotionale conform regulilor din prezentul Regulament este finala si obligatorie pentru fiecare participant. Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania.

Art.1.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica oricare din conditiile stabilite in prezentul Regulament in perioada desfasurarii campaniei, din motive intemeiate, dar nu inainte de a anunta clientii despre aceste modificari.

ARTICOLUL 2. DENUMIREA CAMPANIEI, DURATA ȘI LOCUL DE DESFASURARE

Art.2.1. Campania promotionala poarta denumirea  "DIAMOND ON THE HOUSE".

Art.2.2. Campania va incepe la data de 1 August 2023 si va inceta la data de 1 Octombrie 2023.

Art.2.3. Campania promotionala se desfasoara strict pe durata mentionata in prezentul Regulament, în toate magazinele TEILOR din Romania.

ARTICOLUL 3.  DREPTUL ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE

Art.3.1. De aceasta campanie beneficiaza orice persoana fizica, (cu varsta de cel putin 18 (optsprezece) ani, la data inscrierii), care achizitionează produsele participante la Campania “DIAMOND ON THE HOUSE”, EXCLUSIV din magazinele Teilor, din toata Romania.

Art.3.2. In vederea inscrierii si participarii la Campanie, participantilor nu le vor fi impuse in contrapartida niciun fel de taxe sau cheltuieli directe sau indirecte de catre Organizator.

ARTICOLUL 4.  CONDIȚIILE ȘI MECANISMUL DE DESFASURARE ALE CAMPANIEI

Art.4.1. Campania "DIAMOND ON THE HOUSE"  se va desfasura in toate magazinele TEILOR din intreaga tara.

Art.4.2. Produsele participante la prezenta campanie promotionala sunt verighetele cu diamante comercializate in magazinele Teilor. Aceste produse fac parte din Campanie conform acestui Regulament exclusiv pe durata desfasurarii prezentei Campanii.

Art.4.3. Pe toata durata desfasurarii campaniei promotionale "DIAMOND ON THE HOUSE", la achizitionarea de verighete cu diamante din magazinele TEILOR din toata tara, clientii vor primi cadou un diamant incrustat, dupa cum urmeaza:

•              Pentru achizitia de verighete a caror valoare este mai mica de 2.000 lei/produs, clientul va beneficia de un diamant de 0.01ct, valoare discount: 120 lei;

•              Pentru achizitia de verighete a caror valoare este cuprinsa intre 2.001 lei - 3.500 lei/produs, clientul va beneficia de un diamant de 0.02ct, valoare discount 210 lei. La alegere, clientul poate opta pentru două pietre care sa insumeze si sa nu depaseasca impreuna 0.02ct);

•              Pentru achizitia de verighete a caror valoare depaseste suma de 3.501 lei/produs, clientul va beneficia de un diamant de  0.03ct, valoare discount 350 lei. La alegere, clientul poate opta pentru 1-3 pietre care sa insumeze si sa nu depaseasca impreuna 0.03ct).

* Prezenta Campanie nu se cumuleaza cu plafoanele aferente cardurilor de fidelitate si nici cu alte promotii aflate in desfasurare.

** Prezenta Campanie nu se aplica la targurile de nunti, discount-ul de la aceste evenimente se aplica EXCLUSIV pentru comenzile de verighete inregistrate la targurile respective, iar oferta prezentei  Campanii se aplica EXCLUSIV comenzilor inregistrate in magazinele Teilor pe durata Campaniei.

*** Pentru comenzile de verighete mentionate la Art. 4.3. din prezentul regulament, pentru care clientul opteaza pentru un numar mai mare de diamante si/sau de un carataj ce depaseste plafonul stabilit la Art.4.3., se va aplica valoarea discount-ului stabilit in functie de valoarea produsului participant, urmand ca diferenta de pret sa fie suportata de catre client.

**** Campania este valabila EXCLUSIV pentru achizitiile si tranzactiile Offline – fizice in magazinele Teilor

ARTICOLUL 5. TAXE ȘI IMPOZITE

Art. 5.1. Organizatorul campaniei este raspunzator de plata taxelor sau obligatiilor financiare, conform prevederilor legale in vigoare. Prezenta campanie se desfasoara cu scopul stimularii vanzarilor Organizatorului.

ARTICOLUL 6. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOȚIONALE

Art.6.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a inceta, intrerupe, suspenda unilateral Campania promotionala in orice moment pe parcursul desfasurarii acesteia, cu informarea prealabila a consumatorilor prin mijloace de comunicare corespunzatoare (afisare pe site, semnalizare in magazine etc.).

Art. 6.2. Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru luarea la cunostinta de catre clienti a modificarilor aduse Regulamentului cat timp acestea sunt comunicate in modalitatile indicate mai sus.

Art. 6.3 Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 din Codul Civil.

Art. 6.4 Daca un eveniment de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzaie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerate de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarzaiata. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acesteia participantilor la Campanie, in termen de maximum 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

ARTICOLUL 7. REGULAMENTUL CAMPANIEI PROMOTIONALE

Art.7.1. Regulamentul prezentei campanii promotionale este disponibil gratuit, pe toata perioada derularii Campaniei, in magazinele TEILOR si pe site-ul www.teilor.ro.

ARTICOLUL 8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

Art.8.1. Organizatorul, in calitate de operator de date personale, se asigura ca prelucrarea datelor cu caracter personal respecta legislatia in vigoare privind protectia datelor cu caracter personale.

Art.8.2. La prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor se efectueaza in conformitate cu Politica  GDPR publicata pe site-ul Organizatorului www.teilor.ro .

ARTICOLUL 9. CONTESTATII SI LITIGII

Art.9.1. Participanții pot depune contestații în legătură cu desfășurarea Campaniei promoționale la numărul de telefon +40 736 555 999, Luni - Vineri: 09:00 - 18:00, prin e-mail la adresa contact@teilor.ro.

Art.9.2. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 15 zile lucrătoare de la data depunerii acestora și un răspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicată sau la adresa poștală comunicată de către acesta.

Art.9.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți, cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Campaniei, se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente.

Articolul 10. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Art. 10.1              Organizatorul nu va fi raspunzator, in masura in care legea pemite acest lucru, pentru orice pierdere sau vatamare care a aparut din desfasurarea Campaniei si/ sau participarea la Campanie de catre orice Participant.

SECTIUNEA 11. CLAUZE FINALE

Art. 11.1  Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Prezentul Regulament a fost redactat intr-un singur exemplar original si pastrat la sediul Teilor din Bucuresti.

TEILOR S.R.L.

Administrator

Giani Iulian Kacic